Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonskoordinator/sykepleier

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Hjerte-, lunge- og karklinikken er Nordens største senter for behandling av hjerte- og karsykdommer. Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer. Avdelingen er lokalisert både på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus. Vi søker nå en 50 % operasjonskoordinator. Stillingen er per tiden tilknyttet seksjonen på Ullevål og samarbeider med koordinator på Rikshospitalet. Thoraxkirurgisk avdeling er i endring og det kan bli aktuelt å flytte arbeidssted til Rikshospitalet. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvarsområdet er koordinering av pasienter til operasjon. 
 • Deltakelse på kirurgenes hjertemøte med hensikt å planlegge og prioritere operasjonsdatoer. 
 • Planlegger inntak av pasienter og utarbeider operasjonsprogram i henhold til avdelingens totale aktivitetsplan og tilgjengelige ressurser, i samarbeid med overlege.  
 • Operasjonskoordinator planlegger og koordinerer bestilling av preoperative undersøkelser. Stillingen skal bidra til kontinuitet og være delaktig i å videreutvikle tilbudet til pasientgruppene.
 • Utføre rådgivende virksomhet til pasienter, kolleger, lokalsykehus og andre avdelinger.
 • Utarbeide ukentlige rapporter om avdelingens aktivitet.  
 • Være behjelpelig  med å inkludere pasienter i aktuelle studier ved seksjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Lengre erfaring fra thoraxkirurgisk fagfelt
 • Kjennskap til OUS sine IKT-verktøy. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Du har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Du trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Du er lyttende og kommuniserer proaktivt med dine pasienter og kolleger
 • Du har evne til å planlegge og organisere
 • Du holder frister og forholder deg til tidsplaner
 • Du er fleksibel og har evne til å tilpasse seg skiftende omstendigheter
 • Du arbeider effektivt i et travelt miljø

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt 
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte  
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag  
 • Fleksibel arbeidstid etter avtale med leder og kollega