Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en spennende sommerjobb i psykiatrien? 

Offentlig forvaltning

Psykoseposten er en åpen psykiatrisk døgnpost i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker engasjerte ferievikarer i sommer!

Psykoseposten er en del av DPS Vestfold, Klinikk Psykisk helse og Avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF.
Psykoseposten er plassert i nydelige omgivelser, nede ved vannet - ved innseilingen til Tønsberg. Vi har 20 sengeplasser, der vi utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med kjent eller spørsmål om psykoselidelse. Pasientene kan ha et sammensatt sykdomsbilde, med tilleggsutfordringer som for eksempel rusavhengighet  og andre psykiatriske lidelser. 

Vi har en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt under innleggelse. 

Vi trenge ferievikarer i ulike stillingsbrøker fra 50 - 100 % - på dag, kveld, natt og helg - i uke 25-33.
Vennligst oppgi i søknaden hvilken periode du kan jobbe, og hvor mye du kan arbeide. 

Ansettelser vil foregår fortløpende.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid, slik som deltagelse i pasientsamtaler, kartlegging av fungering / evt. bivirkning av medikamentell behandling. Kartlegging / trening av ADL ferdigheter, deltagelse på turer/ trening med pasienter.
 • Samarbeid med pårørende og andre instanser.
 • Praktiske gjøremål i posten.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med grunnutdanning i sykepleie / vernepleie,  eller annen relevant helsefaglig bakgrunn.
 • Student innen sykepleie, vernepleie, psykologi og politi.
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning         

Personlige egenskaper:

 • Stabil, fleksibel, har god samarbeidsevne og arbeidskapasitet 
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag 
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner 
 • God evne til å etablere og opprettholde mellommenneskelige relasjoner.
 • Sykepleiere/vernepleiere må evne en presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner
 •  Førerkort klasse B er ønsket.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • God og forsvarlig opplæring i fag og rutiner.
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.