Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du en helgestilling i et tverrfaglig miljø innen psykiatri i spesialisthelsetjenesten?

Offentlig forvaltning

Ved Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord søker vi etter sykepleier / vernepleier, miljøterapeut / miljøarbeider i 17 % fast helgestilling - med arbeid hver 3. helg.

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområde med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.
 
Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern.
 
Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske plager og funksjonsnedsettelse.
Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov.

17% fast helgestilling, oppstart 01.12.22 

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk arbeid i henhold til BET prinsipper.
 • Psykoedukativt arbeid
 • Medikamenthåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleie/vernepleie/helsefagarbeider
 • Ønskelig med fullført eller påbegynt videreutdanning i psykisk helsearbeid e.l.
 • Arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse        

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte 
 • Du samarbeider godt med andre, spesielt med å konstruktivt dele kunnskap, erfaring og informasjon. Fu støtter andre for å nå teamets mål
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg
 • Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis
 • Du har gode evner til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset behandling
 • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evne til å dra nytte av innsikten i flere fag
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Virksomhetsfokus på resultatskaping for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.