• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0663, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Ønsker du å jobbe med Oslo kommunes satsing på bærekraftig mat?

Offentlig forvaltning

Oslo kommune har høye ambisjoner for innføring av bærekraftig og sunn mat i sine virksomheter og institusjoner. Maten som serveres skal være i tråd med helse- og miljøfaglige anbefalinger, i større grad være plantebasert og ha et betydelig redusert kjøttforbruk. Gjennom tiltak for å redusere matsvinn og bruk av klimavennlige menyer ønsker kommunen å bidra til reduserte klimagassutslipp fra matområdet. 

Med sine ca. 52.000 ansatte fordelt på mer enn 50 ulike bydeler, etater og byrådsavdelinger er Oslo kommune en stor og kompleks organisasjon. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er en intern tjenesteleverandør i kommunen innenfor mange ulike områder. Blant annet har UKE en sentral rolle i arbeidet med å fremme bærekraftig og sunn mat, og skal være en aktiv pådriver, koordinator og tilrettelegger for at målsettingene nås.  

Vi søker nå to eller tre nye rådgivere som vil ha henholdsvis matsvinn og klimavennlige menyer som fokusområde, samt eventuelt én som skal ha arbeidsoppgaver knyttet til hele bærekraftig mat området. Dette er nyopprettede stillinger og vi ser etter deg som har kompetansen, interessen og engasjementet for å være sentral i styrkingen av dette fagmiljøet.  

Spesielt om matsvinn 

Én av de mest sentrale målsettingene til Oslo kommune er å redusere matsvinnet i kommunens virksomheter med 50 % innen 2030. 

Spesielt om klimavennlige menyer 
Oslo kommune har fått klimasatsmidler til å innføre mer klimavennlige menyer i virksomhetene. Arbeidet skal i første omgang rette seg mot kommunes 300 barnehager i 15 bydeler og skal ta utgangspunkt i arbeidet som allerede har vært gjort med innføring av bærekraftig og klimavennlig mat i barnehagene. 

Arbeidsoppgaver:

Matsvinn 

 • koordinere arbeid med matsvinn i Oslo kommune
 • utvikle en plan for hvordan Oslo kommunes virksomheter skal redusere matsvinnet med 50 % innen 2030
 • følge opp/sikre at Oslo kommune har et godt system for måling av matsvinn
 • følge opp/sikre at Oslo kommune har gode rutiner for reduksjon av matsvinn
 • sette matsvinn høyt på agendaen i kommunen
 • veilede Oslo kommunes virksomheter i hvordan redusere matsvinnet

Klimavennlige menyer 

 • være pådriver for bruk av klimavennlige menyer i kommunen, hvorav arbeidet i første omgang skal rette seg mot bydelene og barnehagene 
 • være nettverksbygger og kontaktperson mellom bydelene og mellom bydelene og UKE på området 
 • kartlegge behovene til bydelene og barnehagene 
 • utvikle, forankre og koordinere rutiner for bruk og deling av klimavennlige menyer i bydelene og barnehagene
 • kunnskapsbygging, opplæring og rådgivning om bærekraftig mat, klimavennlige menyer og reduksjon av matsvinn
 • bidra til å etablere og videreutvikle system for måling av fremdrift og resultater av arbeidet 
Rådgiverne må også bidra inn i det øvrige arbeidet knyttet til bærekraftig mat i UKE og Oslo kommune. Dette kan for eksempel være internasjonalt arbeid, rapportering, klimasatssøknader m.m.   

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning, eksempelvis innen klima og miljø, helse og ernæring eller administrative fag 
 • kunnskap om og erfaring med arbeid med reduksjon av matsvinn, bærekraftig mat eller klimavennlige menyer er ønskelig
 • erfaring fra endringsarbeid i store, komplekse virksomheter er en fordel
 • erfaring fra å lede prosesser er en fordel
 • erfaring med kontaktskapende arbeid og relasjonsbygging på tvers
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, målrettet og evner å holde i en prosess over tid  
 • Du er en god relasjonsbygger med pedagogiske evner 
 • Du har initiativ, pågangsmot og et smittende engasjement
 • Du er selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner og motiveres av å bygge opp et sterkt fagmiljø sammen med andre 

Vi tilbyr:

 • en unik mulighet til å påvirke Oslo kommunes satsing på bærekraftig mat 
 • gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring 
 • lønnstrinn 41 - 55 (580.100 -  755.800). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   
 • fleksitidsordning 
 • sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0663, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615835
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune