Detaljer

Spørsmål rettes til

Torgrim Andersen
Daglig leder
tlf: 90155553 Kirsty Emma Haigh
tlf: 95 85 55 54

Økonomisjef / Partner

Økonomisjef / partner

På bakgrunn av spennende kunde og nytt konsept innen økonomitjenester ønskes det økonomisjef med mulighet for partnerskap for rette vedkommende.
Selskapet har store vekstambisjoner og søker nå etter en tydelig, robust og involverende person som vil ha totalansvar for selskapets økonomi.
Økonomisjefen må ha en sterk interesse for driften med et særlig fokus på å videreutvikle og implementere helhetlige og gode prosesser og systemer for økonomistyring, finansiell styring og rapportering.
Stillingen er sentral i ledergruppe og vil arbeide tett med øvrige ledere i selskapet.
Virksomheten har et stort potensial for videre utvikling og vekst, og økonomisjefen får muligheten til å angi retning og sette spor i en virksomhet med et sterkt samfunnsansvar.
Ansvarsområdene vil spenne seg fra behandling av regnskap, til løpende økonomistyring, KPI-møter og selskapsstrukturering.

Arbeidsoppgaver

 • Alt regnskap, inklusive oppsett av årsregnskap og likningspapirer for selskapet og kunder
 • Løpende økonomistyring og rapportering av regnskapstall for selskapet og en del av selskapets kunder
 • Pppsett, oppfølging og videreutvikling av budsjett og prognose
 • Utarbeidelse og oppfølging av likviditetsbudsjett pr måned, kvartal og år
 • Styre årsavslutningen og være kontaktpunkt mot
 • Rapportere til styret, ledelsen og eierne
 • Avtalegjennomganger og håndtering av styredokumenter
 • Ad hoc oppgaver og prosjekter
 • Bistå ved selskaps utvikling og vekst
 • Opplæring av nye økonomi konsulenter
 • Ad-hoc oppgaver iht. selskapets utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Arbeidserfaring fra tilsvarende stilling, revisjon, økonomikonsulent eller controllerroller
 • Faglig trygg på økonomi og regnskap
 • Veldig god system- og IT-kompetanse
 • Beherske engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er litt crazy minded, selvstendig, fleksibelt anlagt og trives med stor grad av variasjon i dine arbeidsoppgaver. For å trives hos oss må du ha en positiv holdning til mennesker og delta i en kultur hvor vi har det gøy på jobben.

Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.