Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Økonomirådgiver Agder fengsel

Ved nye Agder fengsel blir det ledig fast 100% stilling som rådgiver økonomi med tiltredelse høsten 2019.

Stillingen innehar en sentral rolle i Agder fengsel og den som ansettes får fagansvar for 2 ansatte.

Arbeidssted er i hovedsak avdelingen i Mandal, men noe reising til andre avdelinger kan forekomme.


Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholde og videreutvikle fengselets rutiner for budsjettering, økonomistyring, "controller"funksjon og innkjøp - innenfor overordnede rammer
 • Være ansvarlig for å utarbeide - i samarbeid med ledere på alle nivåer - årlige budsjetter
 • Fortløpende gi rådgivning til linjeledere innen økonomiområdet
 • Bidra til en god mål- og resultatstyring
 • Koordinere rapportering til overordnede ledd tertialvis/årlig
 • Løpende ivareta "controller"-virksomhet innenfor alle sider av økonomiområdet og virksomheten, herunder utarbeide og presentere forbruk, trender, prognoser og forslag til eventuelle korrigerende tiltak.
 • fagledelse for økonomikontoret i enheten
 • Være rådgiver innenfor innkjøp/det offentlige anskaffelsesregelverket
 • Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse med utfyllende oppgavebeskrivelser som kan oversendes på forespørsel.
 • Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå. særlig relevant og spesifikk erfaring(spesialist) innen et fagområde kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • minimum 3 års relevant erfaring
 • bred faglig kompetanse og erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • det er nødvendig med stor vilje og evne til å anvende etatens fagsystemer, både innenfor økonomiområdet (Agresso/Contempus), men også andre systemer som er nødvendig for å forstå helheten i fengselets drift (Visma/GAT/Kompis). God Excel-kompetanse er også ønskelig, i tillegg til kjennskap til MS-produkter som Outlook og Powerpoint.

 • Det stilles krav om høyere utdanning innen økonomiske fag, revisjon eller lignende. Det er krav om relevant erfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor.


Personlige egenskaper

 • selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide på tvers av fag- og avdelinger
 • systematisk, effektivt og nøyaktig
 • evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesser
 • omstillingsdyktig
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • treningsrom, parkering og kantineordning
 • stillingen lønnes sområdgiver.
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 442 400 – 713 600 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende fengselsleder Harald Tønnesen, mob.tlf. 91586244

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20