Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Nyutdannet og vil jobbe med integrasjonsteknologi i helsetjenesten?

Offentlig forvaltning

Bli kjent med Sykehuspartner HF

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer de kommende årene. Vi skal være med å lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier og sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag.

Avdeling for Integrasjoner og samhandling har et stort fagmiljø rundt Integrasjon med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som er nysgjerrig på informasjonsutveksling i Helse Sør-Øst og ønsker å jobbe med digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for.

Vi er på jakt etter deg som er nyutdannet og som er klar for nye utfordringer. Du må være lærevillig og ha en god arbeidsvilje. Du har høyere utdanning med gode faglige resultater, er sulten på utfordringer og har drivkraft til å jobbe i skjæringspunktet IKT og helse. Du har evne til å forstå og løse komplekse problemstillinger, og har et ønske å bygge opp kompetansen din på informasjonsutveksling i Helse Sør-Øst.

Du vil få anledning til å utvikle din faglige kompetanse og vil delta i spennende prosjekter for å forme og utvikle viktige og kritiske integrasjonsløsninger for Helse Sør-Øst.

I Sykehuspartner vil du få en variert arbeidsdag der du har gode muligheter til å påvirke egen rolle og utvikling. Vi har ulike roller tilgjengelig, og du vil kunne ønske deg én eller flere av disse rollene, ettersom hva som ser spennende ut for deg:

 • Rådgiver
 • Koordinator/ integrasjonsprosjektleder
 • Utvikler / etablering av integrasjoner
 • Forvalter av eksisterende løsninger
 Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Oppstartsdato kan avtales.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere etter rolle, og dette er noen eksempler på hva de kan være:

 • Bygge opp kompetanse for eksisterende integrasjoner, samt de tekniske komponentene
 • Rådgivende rolle i leveranser og prosjekter
 • Tegne opp og dokumentere arkitektur for integrasjoner i Helse Sør-Øst
 • Lede prosessen på vegne av avdelingen fra kunden kommer med et behov, til integrasjonen er etablert og overlevert til forvaltning
 • Være bindeleddet mellom prosjekter / leveranser og utviklingsteamet
 • Forberede og dokumentere integrasjonsløsninger
 • Utvikle integrasjonsløsninger
 • Bygge kompetanse om ny teknologi og være med å evaluere bruken av den
 • Holde oversikt over meldingstrafikken som går i Helse Sør-Øst
 • Håndtere feilmeldinger
 • Vedlikehold av integrasjonsløsninger 

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad innen IT eller IT-relaterte studier.
 • Motivasjon, entusiasme og interesse for teknologi
 • God evne til å foreta helhetlige vurderinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, proaktiv og løsningsorientert
 • Jobber godt selvstendig, men vel så godt i team
 • Du har stor stå-på vilje og ser på utfordringer som motiverende
 • Har et stort engasjement for IKT i helsetjenesten
 • Evne til å tilegne deg ny og oppdatert kunnskap i takt med utviklingen innenfor fagfeltet
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring

Vi tilbyr:

 • Et godt opplæringsprogram, der du vil få en egen mentor som følger deg
 • Spennende arbeidsoppgaver, innen framtidsrettet teknologi
 • En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
 • Mulighet for å være med og utvikle fagområdet og egen stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet til delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidssted: Oslo, Porsgrunn, Gjøvik eller Fredrikstad
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25