• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233370
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Nytt år og nye muligheter! Vil du bli Barneveileder på Toppåsen AKS?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Toppåsen skole har 380 elever og 64 ansatte. Vi gjenspeiler Oslos befolkning og arbeider for at barna skal få et best mulig utgangspunkt for videre læring og utvikling! Personalet består av både erfarne og nye ansatte med et stort engasjement for elevene, samarbeidet med foresatte og hverandre.

Vår visjon er:" Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste dag."

For flere opplysninger, se vår hjemmeside: https://toppasen.osloskolen.no/

Toppåsen skole er en barneskole beliggende i Bydel Søndre Nordstrand. Aktivitetsskolen er et tilbud for elever på 1.-4.trinn før og etter undervisningstid, samt i skolens ferier. Høsten 2020 er det om lag 180 barn i Aktivitetsskolen, fordelt på fire baser. Alle barna er unike, men med felles behov for å bli sett, anerkjent og for å utvikle seg med støtte og veiledning av trygge og kompetente voksne.

Vi tilbyr aktiviteter innenfor de fire fagområdene beskrevet i Rammeplanen for Aktivitetsskolen:
- Natur, miljø og bærekraftig utvikling
- Kunst, kultur og kreativitet
- Fysisk aktivitet
- Mat og helse

Underliggende og gjennomgående i arbeidet, er dessuten sosial samhandling, lek, trøst, praktisk hjelp, konfliktløsing, en trygg hånd, mestringsopplevelser og mye moro! AKS er en viktig arena for elevenes Sosiale utvikling og erfaringsdannelse, og dermed en grunnpilar for elevenes trygghet og trivsel.

Stillingene er på 48%, men det kan også være mulig å kombinere stillingen med vikartimer i skolen.

Vi intervjuer og ansetter fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, følge opp og gjennomføre læringsstøttene aktiviteter innenfor de fire målområdene i samarbeid med øvrige ansatte
 • Tilrettelegge for-, lede og delta i lek og i aktivisering av elevene
 • Bidra til faglig og sosial utvikling hos elevene
 • Samarbeide med skolens lærere og øvrig personell
 • Inneha en profesjonell holdning i kontakt med, informasjonsoverføring og kommunikasjon med foresatte
 • Aktivt bidra til et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
 • Være en aktiv og initiativrik voksen, også i praktiske arbeidsoppgaver
 • Bidra til å integrere skolens mål og planer inn i AKS - gjøre AKS til en supplerende læringsarena for elevene
 • Være en trygg, forutsigbar, raus og tydelig voksen overfor eleven

Kvalifikasjoner:

 • Du har bestått videregående opplæring
 • Du har fortrinnsvis særskilt kompetanse eller erfaring innenfor IKT og teknologi, idrett, musikk, dans og drama
 • Du har gode norskkunnskaper (Norskprøve 3 er grunnleggende), men må gjerne beherske flere språk
 • Erfaring fra arbeid i skole eller Aktivitetsskole er ønskelig
 • Personlig egnethet, samt ønsket kompetanse sett ut fra personalgruppen som helhet, vil vektlegges
 • Ansettelse er betinget av godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du trives sammen med barn, har evnen til å se barn og barns behov, er lydhør og kan sette grenser
 • Du kan arbeide selvstendig, men fungerer også godt i team
 • Du er en initiativrik, kreativ og fleksibel person med god arbeidskapasitet og godt humør
 • Du er interessert i- og engasjert i barn og barns muligheter for personlig vekst og utvikling
 • Du en tydelig voksenperson, en god rollemodell, og ha evne til å ta ansvar der det forventes
 • Du kan både takle og like å "ha mange baller" i lufta
 • Du evner å ha "overblikk", og innehar organisatoriske ferdigheter
 • Du har interesse for- og en ydmyk holdning til barn som kan streve personlig, faglig og sosialt
 • Du har evne til å lede barnegrupper i læringsstøttende aktiviteter
 • Du har en profesjonell framtoning og holdning, er pålitelig og positiv
 • Du har evne til omstilling, fleksibilitet og tar ansvar når forholdene krever det

Vi tilbyr:

 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i AKS
 • Mulighet til å bli en viktig person i barn og unges liv
 • Allsidig jobb i et mangfoldig og inkluderende miljø
 • En spennende og innholdsrik arbeidsplass i vekst
 • Flotte ansatte, elever og foresatte
 • Muligheten til å påvirke innholdet i AKS
 • Muligheten for å bruke egne talenter og utvikle nye
 • Mulighet for fast stilling
 • Lønn i hht. Oslo kommunes lønnsregulativ
 • Arbeidstid før (07.30-08.30) og etter skoletid hver dag (som oftest 13.30-17.00). Vaktene alternerer blant de ansatte. 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233370
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune