Detaljer


Navigatør

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Navigatør med minimum D3

Krav til Krise og passasjerhåndtering, sikkerhetskurs, BRM (kan tas med assesor).