Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  28.04.2019
 • Sted:
  TROMSØ
 • Type arbeid:
  Nattsykepleiere til helg
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1607722
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nattsykepleiere til helg

Nattsykepleiere til kommunal intermediæravdeling – Forsterket Korttid

2 x nattsykepleiere i 28,17% fast stilling helg

Avdelingen gir tilbud mellom tradisjonell primærhelsetjeneste og sykehusplass – både før, i stedet for og etter sykehusbehandling. Vi har pasienter som har gjennomgått omfattende kirurgisk eller medisinsk behandling – og som trenger særlig oppfølging, kartlegging, overvåkning og behandling. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling eller oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Avdeling har høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig legedekning.

Avdelingen består av 17 sengeplasser og ca. 25 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Sykepleier deltar i tverrfaglig behandlingsteam på Helsehuset slik at pasienten behandles helhetlig.

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forordnet behandling.
 • Ivareta det sykepleiefaglige arbeidet.
 • Samarbeide med pasientens pårørende og hjelpeapparat.
 • Delta aktivt i tverrfaglig team.
 • Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
 • Sørge for god samhandling.
 • Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig.
 • Sykepleier med Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner, er trygg på deg selv og din rolle, tar initiativ og viser engasjement i ditt arbeide.
 • Du kan jobbe selvstendig.
 • Du er faglig interessert, og liker faglige utfordringer.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Natt-turnus hver 3. helg.
 • Spennende stillinger i et nytt tjenestetilbud.
 • Muligheter til faglig utvikling.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.

Andre opplysninger

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Oppgi 2 referanser.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Dersom du ønsker å jobbe i et faglig sterkt miljø med høyt tempo – send oss en søknad!