Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  24.02.2019
 • Sted:
  TROMSØ
 • Type arbeid:
  Medarbeider
 • Stillingstype:
  Fast
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1240519
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nattsykepleier ved avdeling for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Helsehuset Tromsø søker 2 nattsykepleiere i 75,12% og 89,20% fast stilling til avdeling for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

Avdelingen ØHD har 9 senger og skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunen. ØHD har inntak av pasienter hele døgnet fra blant annet fastlege og legevakt. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgsloven § 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling. Avdelingen har ca.13 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Tilbudet skal være like godt som, eller bedre enn, innleggelse i sykehus. Det allmennmedisinske innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege i 100% stilling. 

Som sykepleier i Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Tjenesten skal inngå som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. 

Les mer om Helsehuset her.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter med ulike indremedisinske og kirurgiske diagnoser
 • Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet
 • Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser (fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunalt tjenestetilbud)
 • Kliniske sykepleieroppgaver: motta, kartlegge, observere og starte behandling
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål
 • Vi ønsker at du har
 • Videreutdanning innen akuttmedisin, intensiv- eller lungesykepleie
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra medisinsk/kirurgisk avdeling
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Du er faglig engasjert
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen
 • Du kan håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Du er serviceorientert og tar selvstendig ansvar for oppgavene
 • Du er nytenkende, fleksibel og løsningsorientert
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et nytt tjenestetilbud
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår
 • Vi har stipendordning for deg som er nyutdannet sykepleier/vernepleier. Du kan søke om 50 000 kr som en engangssum, mot bindingstid på 2 år.
 • Vi kan tilby dekning av utgifter ved flytting ihht gjeldende reglement mot avtale om bindingstid på 2 år.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.

  Annet

 • Turnus på natt med arbeid hver 3. helg
 • Mulighet for ekstravakter opp til 100% stilling
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad
 • Oppgi 2 referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter


  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!


Kontakt:
Sara Sofie Ressem Avdelingsleder ØHD tlf:(+47) 947 96 867