Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Nattkoordinator/sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter to sykepleiere til stilling som nattkoordinator.

Avdeling for poliklinikk og pleie (APP) består av 5 sengeposter, 2 poliklinikker og dialysen. Som nattkoordinator skal man være bindeledd mellom sengepostene, akuttmottak og intensiv, og man vil ha et samarbeid med vakthavende leger for å sikre gode pasientforløp. Hovedoppgaven til nattkoordinator er å ha oversikt over akuttmottak og belegg på alle sengepostene, samt koordinere flyten fra akuttmottak til sengepost. Man går jevnlige runder på alle sengeposter, og i akuttmottak. Som nattkoordinator skal man også avhjelpe sengepostene dersom det er ledig kapasitet.

Det vil p.t. være et funksjonstillegg til stillingen. 

Stillingene er på 100%, og vil være i kombinasjon med arbeid på sengepost. Den ene stillingen vil være i kombinasjon med Lettpost, og den andre vil være i kombinasjon med sengepost 2C. Stillingsbrøken fordeles p.t. 45% som nattkoordinator, og 55% på enten Lettpost eller 2C. Lettposten har pasienter fra alle seksjoner i somatikken. Det er pasienter som er oppegående og selvstelte, men som er innlagt for å få ulike behandlinger/operasjoner. 2C er en sengepost med fagfeltene ortopedi, ortogeriatri, geriatri og slag. Som sykepleier på 2C vil man få opplæring på to av fagfeltene.

Sykepleiere hos oss jobber p.t. i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. I tillegg tilkommer det to ekstra helger pr år utover dette. Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig. Vennligst oppgi i søknaden om dette kan være av interesse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Tiltredelse etter avtale.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering av pasienter mellom akuttmottak og sengeposter
 • Holde oversikt over kapasiteten på de ulike sengepostene
 • Sykepleie til innlagte pasienter
 • Koordinere pasientenes forløp den tiden de er innlagt
 • Dokumentasjon (DIPS og Metavision)
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra sykehus er en fordel
 • Relevant erfaring fra postens fagfelt er en fordel
 • Erfaring i DIPS og Metavision er en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta beslutninger
 • Pasientorientert 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Engasjert
 • Godt humør
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og variert arbeid
 • Gode pensjonsvilkår (KLP)
 • Opplæring vil bli gitt