Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Miljøterapeut vikariat 100%

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi har en ledig 100% vikariat som miljøterapeut på enhet 2 med mulighet for forlengelse. 

Nydalen DPS gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. DPSet består av fire seksjoner: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Døgnbehandling, Psykose- og akuttbehandling og Psykiatrisk legevakt. Vi har et tverrfaglig sammensatt fagmiljø med til sammen ca. 140 årsverk. Enhetene er lokalisert i to hus. De polikliniske tilbudene er lokalisert i Nydalen, døgnbehandlingsseksjonen i Lovisenberggata 4G.

Døgnbehandlingsseksjonen har 30 sengeplasser, fordelt på tre åpne enheter. Vi tilbyr kortere og lengre tids tilbud om utredning og behandling til pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig. Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS. Vi vektlegger faglig kvalitet og utvikling.

Den aktuelle stillingen er ved enhet 2, en av to 7-døgnsenheter. Enhet 2 tilbyr utredning og behandling til personer med med alvorlige og sammensatte lidelser, med hovedvekt affektive lidelser. Dersom du synes dette virker spennende, bes du søke på stillingen i dag!

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som pasientansvarlig miljøterapeut
 • Stillingen omfatter miljøterapeutiske oppgaver i tråd med seksjonens behandlingsprogram
 • Oppgavene er både selvstendige og i samarbeid med andre faggrupper i og utenfor seksjonen
 • Fungere som vaktansvarlig
 • Veilede og undervise pasienter og deres pårørende 
 • Tverrfaglig samarbeid vektlegges
 • Arbeid hver 4.helg p.t.

Kvalifikasjoner:

 • 3- årig relevant bachelor 
 • Ønskelig med erfaring innenfor fagfeltet psykisk helse
 • Ønskelig med erfaring fra DPS

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som er engasjert og fleksibel som har gode samarbeidsevner
 • Arbeider på en systematisk og metodisk måte, både selvstendig og i team, med fokus på pasientens målsetning, behov og tilfredshet
 • Er en god lytter som rådfører seg med andre ved behov, og som evner å ta imot, og gi, konstruktive tilbakemeldinger
 • Anvender og forvalter spesialisert fagekspertise og sprer kunnskap som er nyttig på enheten
 • Er positiv og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig, aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på faglig utvikling
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeisliv (IA) bedrift