Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Miljøterapeut med spesialisering

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Bufetat, ved region sør, fikk i oppdrag i 2019 å etablere en omsorgs- og behandlingsinstitusjon med til sammen 6 plasser i samarbeid med psykisk helsevern barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF (SSHF).

Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Institusjonen er organisert og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn. Institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling.

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for miljøterapeut med spesialutdanning. Tiltredelse etter avtale.

Ansettelsesforholdet er i spesialisthelsetjenesten, SSHF/ABUP, og arbeidsstedet er for tiden delt mellom Lunde behandlingssenter og Akutt/ ambulant enhet (AAE). Stillingen vil administrativt og faglig være inkludert i Akutt ambulant enhet (AAE), ABUP. Pt. er arbeidstidsordningen 2-delt turnus (dag-aften) med arbeid hver 4.helg. 

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning innen vernepleie eller sykepleie
 • Søkere med 3 årig helse eller sosialfaglig utdanning (eksempelvis sosionom, barnevernspedagog) kan også søke
 • Søkere må ha minimum to års arbeidserfaring (etter bachelorutdanningen) innen psykisk helsevern, rusbehandling eller barneverninstitusjon
 • Søkere må ha gjennomført og godkjent videreutdanning innen psykisk helsevern, rusbehandling, psykososialt arbeid med barn og unge, nettverksbehandling med minimum 60 studiepoengs kreditering fra norsk høyskole- eller universitet
 • Søkere kan ha en tidligere gjennomført spesialisering innen sitt fagområde uten at denne nødvendigvis er formalisert i et akademisk forløp. Eksempler på dette er godkjenning som spesialsykepleier innen psykisk helsevern, godkjenning som klinisk vernepleier, klinisk pedagog, klinisk barnevernspedagog eller klinisk sosionom
 • Erfaring fra terapeutisk arbeid med barn og unge vektlegges
 • Søkere må delta i DBT utdanning
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Gjennomføringsvilje- og evne
 • God tilpasningsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner 
 • Dekning av kostnader i forbindelse med DBT utdanning
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring