• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085947
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Miljøterapeut 100% fast stilling, Blombakkane bustader

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Blombakkane bustader yt heildøgns omsorgstenestar til 9 personar med psykisk utviklingshemming og ulike bistandsbehov. Blombakkane bustader ligg sentralt til på Straume med gangavstand frå Straume bussterminal. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag, kor trivsel, sjølvbestemmelse, tillitsskapande arbeid og meistring tilleggas stor vekt. Vi er ein flott og tverrfagleg  samansett personalgruppe beståande av vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeut, helsefagarbeidarar og assistentar. Vi har nå ein ledig 100% fast stilling som miljøterapeut. Stillinga er ledig frå og med 09.11.2021. Årsturnus med langvakt kvar 4 helg.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til den enkelte
 • Fagleg arbeid med observasjon, rettleiing, motivering, gjennomføring og evaluering av tiltak tilpassa aktuelle bebuarar.
 • Primærkontaktansvar, tverrfagleg samarbeid med ulike instansar og kontakt med pårørande.
 • Praktiske gjeremål i bustad og andre delegerte oppgåver frå avdelingsleiar.
 • Legemiddelhandtering
 • Oppfølging i forhald til helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 og pasient og brukerrettighetsloven kap. 4a.
 •  

Kvalifikasjonar: 

 • 3-årig høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar/sjukepleiar
 • Gyldig autorisasjon
 • Erfaring frå brukargruppen
 • Kjennskap til Helse og omsorgstenestelova kap 9 og Pasient og brukerrettighetsloven kap. 4a

  

Ønskjeleg med:

 • Sertifikat klasse b

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert, fleksibel og initiativrik
 • Open og etisk reflektert
 • Påliteleg, audmjuk, tolmodig og omgjengeleg
 • Evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team.
 • Ansvarsbevisst

Anna:  

 • Ledig frå 09.11.2021

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Avdelingsleiar Blombakkane bustader: Ninni Ludvigsen, tlf: 55 09 68 25/936 32 982

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085947
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune