Send Søknad

Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøkonsulent på engasjement

Selskapet er et interkommunalt avfallsselskap eid av Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli kommuner. Selskapet driver innsamling av avfall og behandling av dette på anlegg i Lunde, Drangedal og Treungen

Endret søknadsfrist

SØKER MILJØKONSULENT PÅ ENGASJEMENT

IATA jobber daglig med forbedring og tilrettelegging for riktig avfallshåndtering, og har et mål om å bli bedre på materialgjenvinning. I den forbindelse søker vi etter en miljøengasjert, utadvendt og løsningsorientert miljøkonsulent til et engasjement ut året 2020.

Formålet med stillingen er å få IATAs innbyggere/hytteeiere til å til å sortere mer av avfallet riktig. Målsettingen må være å få innbyggerne/hytteeiere til å bidra ytterligere til riktig sortering for å forbedre klima, miljø og økonomi.

For å oppnå en høyere materialgjenvinningsgrad må den enkelte innbygger/hytteeier bidra. IATA ønsker at innbyggerne skal se på avfall som de verdifulle ressursene det faktisk er. Miljøkonsulenten vil derfor jobbe direkte ut mot våre innbyggere/hytteeiere gjennom oppsøkende virksomhet.

I våre kommune foregår det en del feil sortering. Opplæring og holdningsskapende arbeid via besøk og informasjon til borettslag/hytteforeninger, næringsvirksomhet, skoler og barnehager må påregnes. Opplæring, riktig informasjon, tilrettelegging og veiledning er viktig for økt kunnskap og kildesortering blant våre innbyggere/hytteeiere.

Vi søker person med bakgrunn/ utdannelse innen salg/markedsføring, media/kommunikasjon. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Førerkort, klasse B, ha egen bil da det må påregnes noe reising innen våre eier kommuner.

Stillingen vil ha eget kontor på Langmoen i Treungen, og rapporterer direkte til Daglig Leder.

For stillingene gjelder ansettelse etter lover, regler og avtaleverk med prøvetid på 6 mnd.

God forsikring/ pensjonsordning gjennom KLP

Ytterligere opplysninger ved Daglig Leder Roar Karlsen tlf. 952 16 331

Søknad med CV sendes innen 25. mars 2019 til iata@iata.no eller Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, Haugsjåsund 132, 3855 Treungen

Merk søknad Miljøkonsulent