Ledig stilling

Oslo kommune

Miljøarbeider til spesialavdeling

Offentlig forvaltning

Midtstuen skole har en avdeling for elever innen autismespekteret. Dette er et byomfattende tilbud og
er derfor ikke omfattet av prinsippet om nærskole. Avdelingen har 8 elevplasser og tilbyr undervisning fra
8. til 10. trinn. På Midtstuen er vi spesielt opptatt av de psykososiale og mellomenneskelgi forholdene rundt elevene våre. Undervisningen er lagt opp ut fra individuelle opplæringsplaner, og særlig tilrettelagt for den enkelte elev.

Arbeidsoppgaver:

Miljøarbeideren jobber med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og ungdom. På Midtstuen skole ser vi etter en miljøarbeider som vil ta del i planlegging av den daglige virksomheten, planlegging av arbeidet med enkeltelever og liten gruppe elever. Miljøarbeideren skal gjennomføre og delta i pedagogiske aktiviteter i avdelingen. Miljøarbeideren skal bidra til et godt samarbeid med personalet,foreldrene og elevene gjennom å skape tillitsfulle relasjoner. Den som ansette skal legge til rette for trygt og godt læringsmiljø for elevene gjennom å bidra til elevenes medvirkning, gi støtte i læringsarbeidet og i de daglige aktivitetene. Vi søker en person som ønsker å ta ansvar for gjennomføring av tiltak og aktiviteter som settes i gang. Vi søker etter en ny ansatt som vil ta del i det praktiske arbeidet i avdelingen generelt, følge opp og gjennomføre felles satsninger, delta aktivt i møter og i utvikling av avdelingen og skolen. Miljøarbiederen skal bidra til høy faglighet og profesjonalitet ved å gjennomføre en praksis som bygger på relevant forskning, samt gjennom å være orientert og faglig oppdater på fagfeltet. 

Kvalifikasjoner:

Utdanning inenfor fagfeltet eller relevant erfaring med barn og unge. 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en ansatt som:
- Er faglig engasjert og oppdatert på relevant forskning
- Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
- Er løsningsfokusert og fleksibel
- Er trygg, lydhør og respektfull.
- Verdsetter mangfold
- Kan reflektere rundt sin egen rolle som voksen og fagperson
- Setter seg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
- Er positiv til endringer og nye erfaringer
- Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i avdelingen
- Trives med å jobbe i team og arbeider selvstendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

Spennende arbeid i en liten spesialgruppe. Mulighet til å påvirke metoder og organisering i avdelingen.
Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø. En støttende og ambisiøs ledelse.
Lønn etter gjeldende avtaleverk.