Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Mekanikar/ CNC operatør

Bjørgum Mekaniske AS er ei mekanisk verksemd som produserer og leverer komponentar til oljeindustrien.
Verkemda har 6 tilsette. Maskinparken inneheld pr i dag 7 CNC maskinar.


Med bakgrunn i auka arbeidsmengd søkjer me
Mekanikar/ CNC operatør

Arbeidet vil hovudsakleg vere maskinering, oppmåling og kvalitetskontroll av komponentar som inngår i våre produkt.
Me søkjer etter ein ansvarsfull og kvalitetsorientert person som likar å arbeide i eit uformelt miljø.
Det blir gjeve full opplæring på våre maskiner.
Det er eit krav at søkjar kan norsk flytande, både skriftleg og muntleg, og det er ynskjeleg med gode engelskkunnskapar.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar, Jostein Steine, på tlf. 56 52 19 70.

Skriftleg søknad kan leverast ved personleg frammøte, eller etter avtale i Bjørgavegen 34, 5709 Voss,

innan 20. juli