Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Matvert

Offentlig forvaltning

Matvertseksjonen er en seksjon som har ansvar for postkjøkkendrift og matservering til pasienter i sengeposter, somatikk. Sykehuset har moderne postkjøkken og flotte spiseområder for inneliggende pasienter. Ved seksjonen i Tønsberg er det ledig kveldsvakt hver p.t 3. helg med mulighet for ekstravakter.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med flinke og engasjerte medarbeidere.

Dette er en selvstendig stilling med klare rammer og definerte arbeidsoppgaver.

Det kan bli mulig å øke stillingsprosenten når eller hvis det blir ledighet ved produksjonskjøkkenet som er en samarbeidsseksjon slik at man da kan jobbe deler av stillingen der.

Oppstarte etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge måltider og servere mat
 • Yte service, vise matomsorg og svare på matfaglige spørsmål
 • Varebestilling, varemottak og kontroll på varelager
 • Renhold, oppvask og holde postkjøkken med tilhørende spiseområde rent og ryddig
 • Samarbeide med andre faggrupper og seksjoner
 • Delta i alle oppgaver som til enhver tid tilhører seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Interesse for mat, renhold og service
 • Gjerne erfaring, men ønske om å jobbe og lære innen dette fagfeltet er viktigst
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du må ha god serviceinnstilling, kunne gi matomsorg og gjøre det lille ekstra for pasienten
 • Du er positiv og bidrar til et allerede godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.