Detaljer

Spørsmål rettes til

Reija Anneli Santala
tlf: 95204344

MANGE SPENNENDE MULIGHETER I MULTICONSULT ØSTFOLD

VI SØKER NÅ FLERE NYE MEDARBEIDERE:

Bygg og eiendom
Siv.ing/Ingeniør byggeteknikk, Fredrikstad
Siv.ing/Ingeniør byggeteknikk, Moss
Senior Siv.ing/Ingeniør VVS, Fredrikstad
Siv.ing/Ingeniør VVS, Moss

Samferdsel og infrastruktur
Siv.ing/Ingeniør elektro jernbane, Fredrikstad
Siv.ing/Ingeniør elektro veg, Fredrikstad
Siv.ing/Ingeniør VA, Fredrikstad/Moss
Siv.ing/Ingeniør vegplanlegging, Fredrikstad
Landskapsarkitekt, Fredrikstad

Industri, Olje og Gass og Energi
Senioringeniør byggeteknikk, Fredrikstad
Siv.ing/Ingeniør konstruksjonsteknikk, Fredrikstad

Prosjektledelse og spesialrådgiving
Prosjektledere/Prosjekteringsledere, Fredrikstad

Geoteknikk
Siv.ing Geoteknikk, Fredrikstad

Søknadsfrist for alle stillinger er
30. mars 2017

LES MER OG SØK PÅ STILLINGENE:
multiconsult.no/karriere/stillinger
Velg kontorsted Fredrikstad eller Moss
og klikk Søk.