Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.08.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  510341

Spørsmål rettes til


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Logoped, 100% vikariat

Det er ledig vikariat 100% som logoped fra 01.10.2017 til 01.10.2018, med mulighet for forlengelse til 01.01.2019.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Logopedtjenesten består av to 100% stillinger. Den er administrativt lagt til kommunalavdeling for undervisning og oppvekst og kultur. Nærmeste overordnede er leder for Ped.psyk tjeneste og Logopedtjenesten.              

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Utredning og veiledning vedrørende tale- og språkvansker hovedsakelig hos barn før opplæringspliktig alder, elever og voksne med rettigheter etter Opplæringsloven.

Systemrettet arbeid med henblikk på forebygging av vansker

Tverretatlig samarbeid på individ og systemnivå

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Utdanning som logoped, helst med pedagogisk grunnutdanning

 

Personlige egenskaper

Solid faglig kompetanse, bl a innen områdene taleflyt, språk og stemme.

Evne til å skape tillit og kontakt

God kommunikasjons- og samarbeidsevne

Erfaring fra arbeid med barn og unge, gjerne med erfaring fra arbeid i PP--tjeneste/logopedtjeneste

 

Bilavtale inngås ved bruk av egen bil i tjenesten

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter avtale

Pliktig innskudd i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www. halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Toril Bøe, Enhetsleder PPT, tlf: 69174540, mobil: 48861830, toril.boe@halden.kommune.no