Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  10.03.2019
 • Sted:
  TROMSØ
 • Type arbeid:
  Medarbeider
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1207242
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lege ved Medisinsk Service

Helsehuset åpnet i september 2017 og har 69 sengeplasser og ca 140 ansatte fordelt på følgende avdelinger:


• Lindrende avdeling (9 plasser)

• Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) (9 plasser)

• Rehabiliteringsavdeling (9 plasser)

• Forsterket korttidsavdeling (17 plasser)

• Korttidsavdeling (17 plasser)

• Rus og psykiatri (8 plasser)

• Medisinsk Service (leger, terapeuter og sosionom)


Helsehuset søker nå lege i vikariat 100% stilling til Medisinsk Service, for tiden med ansvar for Rus og psykiatri.


Avdeling for Rus og psykiatri skal gi et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Noen pasienter har i tillegg somatiske utfordringer. Mestringsfokus og Recovery vil være en del av avdelingens grunnlagstenkning og reell brukermedvirkning vil stå sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene. Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud skal avdelingen bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring. Avdelingen vil ha et utadrettet fokus der brukerens individuelle behov for tilrettelegging og oppfølging vektlegges i samarbeid med andre også utenfor Helsehuset. Avdelingen har ca 10 stillingshjemler.


Som lege på Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling. Legetjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Du må derfor påregne deltakelse i tverrfaglige behandlingsteam, samt bidra med medisinsk behandling på alle avdelingene slik at pasienten behandles helhetlig. Det er 7 faste legestillinger på Helsehuset, og legene våre jobber i en vaktordning som inkluderer både aktiv tid og beredskapstid.


Helsehuset skal tilstrebe å skape en kultur for læring, forbedring og kontinuerlig utvikling både innen

tjenestetilbud og mellom Helsehusets ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere utenfor organisasjonen.


Sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.


Les mer om Helsehuset her.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Samarbeid og formidling av kontakt med ulike hjelpeinstanser før og etter innleggelse.
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter.
 • Dokumentasjon av helsehjelp.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fortrinnsvis bakgrunn fra allmennmedisin, ønskelig med bred klinisk erfaring fra rus og psykiatri. Lege med annen erfaring vil også kunne bli vurdert.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.


  Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og/eller relasjons-/nettverksarbeid innen Rus og psykiatri-feltet.
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og ønsker å videreutvikle kompetansen din.
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker, på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du klarer å håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Du er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et nytt tjenestetilbud
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.

  Annet

 • Mulighet for å delta i vaktordning.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad.
 • Oppgi to referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.


  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!Kontakt:

Tone Simonsen Jensen Konstituert avdelingsleder Medisinsk Service tlf:(+47) 912 47 807