Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering Thoraxkirurgi

Offentlig forvaltning

Det er ledig en fast utdanningsstilling i thoraxkirurgi, oppstart etter avtale. Det er også ledig et 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, fra 01.01.23. Alle stillingene er ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo Universitetssykehus. Thoraxkirurgisk avdeling har seksjoner både ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

CV, søknad, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes. All dokumentasjon må lastes opp i Webcruiter, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Den som tilsettes skal ha felles ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølging i avdelingen, inkludert deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling samt poliklinisk virksomhet.
 • Stillingen vil inngå i gjeldende vaktordning i avdelingen med ansvar for alle avdelingens pasienter.
 • Den som tilsettes må påregnes å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsarbeid og undervisning, og det er ønskelig med dokumentert erfaring fra dette.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være autorisert lege i Norge. 
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Dokumentert og oppdatert kirurgisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, evne til god kommunikasjon og personlige egenskaper.
 • Vi ønsker en person med forskningserfaring og vedvarende interesse for faglig fordypning. 

Vi tilbyr:

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.