Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - rus og avhengighetsmedisin

Offentlig forvaltning

Vi søker etter lege i spesialisering RAM til fast stilling.        

Velkommen til seksjon for avrusning. Seksjonen er en av to døgnseksjoner i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold. Avdelingen gir behandling innen fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin. Ansettelsen vil medføre rotasjon til andre lokasjoner i klinikken. Seksjon for avrusning er også godkjent som 1 års fordypningstjeneste innen psykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker, en avrusning- og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnseksjonene er samlet i Sykehuset Østfold Moss.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 36 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2. ledd.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført spesialistutdanningens første del (LIS 1)
 • Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for fagområdet
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du behersker et skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr:

 • Du vil komme til et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellesskap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
 • Som LIS deltar du på obligatorisk ukentlig undervisning på Kalnes 
 • Studietid 4 timer hver uke 
 • For tiden arbeidstid hverdager kl 08-16, fri helger og helligdager
 • Mulighet for å benytte treningsrom til gunstig pris 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.