Detaljer


Lege i spesialisering, Ortopedisk klinikk

Vi søker leger i spesialisering til tre faste stillinger i spesialiteten ortopedisk kirurgi, som ønsker å jobbe i et aktivt ortopedisk miljø med mulighet til klinisk virksomhet, forskning og undervisning. Nyansatte går i 10-delt vakt. Avdelingen har en betydelig andel øyeblikkelig hjelp pasienter hvor LIS deltar aktivt i behandling av multitraumepasienter.

"Søknadsvedlegg for legestillinger" som du finner i WebCruiter under CV og HPR/Legeskjema, skal fylles ut og vedlegges søknaden sammen med attester som dokumenterer turnustjeneste og annen relevant tjeneste.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
  • Arbeidsoppgavene omfatter alle deler av det ortopediske fagfeltet med unntak av reumakirurgi.
  • LIS roterer mellom de ulike seksjonene.
  • Det forventes at LIS er med på forskningsprosjekter i avdelingen.
Kvalifikasjoner
  • Klinisk erfaring innen ortopedi.
  • Bekreftelse på norsk autorisasjon og attester må legges ved.
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
Vi tilbyr
  • Medlemskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikiring
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift