Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering/lege uten turnus – Sommervikar for LIS

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har tre sengeposter. Nevrologisk sengepost på Ullevål tar imot pasienter med akutte nevrologiske tilstander fra Oslo, Slagposten på Ullevål skal ta imot alle Oslo-pasienter med mistanke om hjerneslag og Nevrologisk sengepost på Rikshospitalet har regionale og nasjonale funksjoner. Avdelingen har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

Vi søker etter sommervikar(er) for LIS som vil ha sin ansettelse knyttet til Seksjon for nevrologi på Rikshospitalet. 

De aktuelle vikariatenes varighet er henholdsvis for perioden fra og med uke 25 til og med uke 33 i 2023.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

  • På dagtid vil arbeidsoppgavene være opptak av innkomstjournal og utskriving av pasienter, samt visittgang
  • Vikaren vil også delta i mottak av pasienter i akuttmottaket på dagtid. Det inngår ikke kveld- og nattevakter i tjenesten

Kvalifikasjoner:

  • Medisinstudent med lisens eller lege med autorisasjon. For ansettelse som LIS: Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
  • Interesse for og helst erfaring innen fagfeltet nevrologi

Personlige egenskaper:

  •  Vi søker etter arbeidsom og hyggelig lege med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

  • Hyggelig arbeidsmiljø
  • Mange interessante faglige utfordringer