Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering indremedisin.  Vikariater

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus  har ledige stilling for lege i spesialisering innen indremedisin.

Avdelingen kan i tillegg til god og bred opplæring innen generell indremedisin (del2) også tilby vesentlige deler av LIS 3 innen de fleste av de indremedisinske spesialitetene.

Kongsberg Sykehus er et middels stort sykehus og er en del av Vestre Viken HF. Medisinsk avdeling har stor aktivitet med døgnkontinuerlig akuttfunksjon, sengeposter, intensivavdeling, poliklinikk og dialyseenhet. Vi kan tilby et meget godt faglig og sosialt miljø. Vårt mål er at vi skal bidra til å utdanne de aller beste spesialistene som også trives i yrket sitt. 

Utdanning av LIS har derfor svært høy prioritet med fokus på blant annet tett kontakt med veiledere/spesialist, supervisjon og simulering som verktøy for læring. Som LIS hos oss skal man føle seg trygg på den opplæringen og oppfølgingen man får samtidig som man får nok utfordringer og opplever utvikling.  Kongsberg sykehus har nettopp åpnet et eget senter for simulering og ferdighetstrening og dette utnytter vi for at man skal tilegne seg ferdigheter i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi søker nå lege i spesialisering til vikariat ved medisinsk avdeling fra 1.mars 2023. Varighet frem til 1. september 2023, men erfaringsmessig god mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

To referanser bes oppgitt i søknaden. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre legearbeid som lege i spesialisering under veiledning av overordnet lege i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan. For tiden 8-delt tilstedevakt
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler, kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt koding
 • Ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert
 • Delta i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av LIS 1 og medisinerstudenter 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført og godkjent LIS 1/turnus om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.
 • Løsningsorientert og med gode samarbeidsevner
 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og evne til å samarbeide både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert person med god evne til helhetlig tenkning 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt utdannings- og arbeidsmiljø
 • Spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset, Vestre Viken HF og de ulike spesialitetene.