Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lege i spesialisering (hud- og veneriske sykdommer)

Ved Seksjon for hudsykdommer er det ledig fast stilling som lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer f.o.m. 01.12.2019. Ved ansettelse av intern søker vil det bli ledig vikariat.

Seksjon for hudsykdommer er en del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, som igjen er en del av Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever - og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha minst 1 år tellende ansiennitet innen hud- og veneriske sykdommer.
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Tidligere tellende tjeneste innen dermatovenerologi vektlegges.
 • Vitenskapelig kompetanse i form av PhD vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

  Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.