Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering, fast stilling

Offentlig forvaltning

Ledig, fast stilling for lege i spesialisering i infeksjonssykdommer ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Aktuelle stilling er ledig f.o.m. 01.06.2022.Tjenesten vil være ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer som utreder og behandler pasienter med forskjellige typer infeksjoner med spesiell vekt på infeksjoner hos pasienter med immunsvikt, pasienter med primær- og sekundær immunsvikt og pasienter med systemiske inflammatoriske og immunmedierte tilstander. Tjenesten vil inkludere arbeid ved sengeposten, ved dagenheten og ved poliklinikken. Stillingen vil også inngå i en felles primærvaktordning mellom vår seksjon, Avdeling for blodsykdommer, Seksjon for nyremedisin, Seksjon for gastromedisin og Seksjon for spesiell endokrinologi. Det er for tiden 16-delt vakt. Forskningserfaring vil være en fordel.                              

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «søk på stillingen» - knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på epost.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
  • Forskningserfaring vil være en fordel. 

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en kandidat som har faglig kompetanse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner
    Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
  • Høyt faglig nivå.
  • Lønn etter avtale.
  • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.