Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering BUP

Offentlig forvaltning

Vil du være lege i spesialisering i et aktivt fagmiljø og spennende distrikt?

BUP Grorud har ledig 1 vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern.  Lege i spesialisering i allmennmedisin som trenger praksis i BUP er også velkommen til å søke.
Avdelingen består av seks poliklinikker, 1 barnevernsrettet poliklinikk (Stillasbyggerne) og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.

Ledig vikariat har arbeidssted BUP Grorud, med snarlig tiltredelse og er av 6 måneders varighet, med mulighet for forlengelse

BUP Grorud dekker bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige. Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter, samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet. I tillegg har vi fire kompetanseteam: familiebasert behandling spiseforstyrrelser, traumeteam, familieteam og nevroteam.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier, samt samarbeid og veiledning til samarbeidspartnere.
 • Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.
 • Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Leger som ikke har fullført LIS 1 kan også være aktuell
 • Medisinstudent på lisens kan også komme i betraktning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte utrednings- og behandlingsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
 • Lokalene er sentralt beliggende ved Grorud senter