Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Har du et helhetlig perspektiv og er interessert i tverrfaglig samarbeid? Ønsker du å være med i utviklingen av fremtidens rehabiliteringstilbud?

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering – Fysikalsk medisinsk avdeling med lokalisasjon Kysthospitalet, Stavern - har nå et ledig vikariat i perioden Snarest – 31.12.2023 med mulighet for forlengelse.
    
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), Kysthospitalet, vektlegger forskning og utvikling av tilbud i samarbeid med brukere. Et bredt perspektiv på funksjon, en individuell tilnærming og en høy grad av pasientmedvirkning gir et godt grunnlag for økt funksjonsevne og opplevelse av mestring. 
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er et ledende behandlings- og kompetansemiljø, som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken har tre avdelinger som har lokasjon på Kysthospitalet i Stavern, akuttsykehuset i Tønsberg, Larvik Sykehus  og  poliklinikk på Vear. KFMR har tilbud til et bredt spekter av problemstillinger innen nevrologisk rehabilitering, kreft- og ortopedisk rehabilitering, rehabilitering etter intensivopphold samt fysikalsk medisin. KFMR har regionale funksjoner innen spesialisert rehabilitering, er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt er akkreditert i henhold til de internasjonale standardene til Commission of Rehabilitation Facilities, CARF.

Fysikalsk medisinsk avdeling
Fysikalsk medisinsk avdeling består av to tverrfaglige poliklinikker. En fysikalsk medisinsk poliklinikk i Stavern og en Helse og arbeids- poliklinikk på Vear i Tønsberg. I Stavern har vi tilbud til pasienter med smerter i bevegelsesapparatet, utmattelse, covid-19, sykelig overvekt og kreft. Vi utfører diagnostikk og behandling av tilstander i muskel- og skjelettapparatet og har en tydelig kognitiv tilnærming til subjektive helseplager.

På Vear i Tønsberg driftes Helse og arbeids – poliklinikken som et samarbeid mellom Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk psykisk helse og avhengighet. Her behandler vi pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseutfordringer. Poliklinikken har også et tett samarbeid med Nav om konseptet HelseIArbeid.

Avdelingen har opparbeidet et sterkt fagmiljø og er en av de største fysikalsk medisinske poliklinikkene i Helse Sør-Øst. Avdelingen har 7 Legestillinger, 4 overleger og 3 Leger i spesialisering.  

Du kan lese mer om spesialistutdanningen her.

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinikk med utredning og vurdering
 • Deltakelse i vaktordning 
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

Personlige egenskaper:

 • Du har et stort faglig engasjement og interesse for å videreutvikle tilbud innen fagfeltet rehabilitering og fysikalsk medisin
 • Du jobber systematisk og målrettet
 • Du er nytenkende og fleksibel
 • Har gode evner til både selvledelse og samarbeid
 • Helhetstenkende og genuint interessert i mennesker
 • Opptatt av tverrfaglig samarbeid og å nå resultater i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø innen et fagfelt som er i en spennende utvikling
 • En arbeidsplass med en flott og unik beliggenhet
 • Gode velferdstiltak for ansatte
 • God pensjonsordning for mer info http://www.klp.no

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.