Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Kongsberg DPS har ledig stilling for lege i spesialisering i psykiatri, eller for lege i spesialisering innen allmennmedisin som trenger praksis i sykehus. Stillingen er pt i seksjon Akutt poliklinikk og døgn. Tiltredelse 1.8.22 eller etter avtale.

Kongsberg DPS er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) og består av tre seksjoner: akutt poliklinikk og døgn, allmennpsykiatrisk poliklinikk og ROP, samt FACT med intensiv poliklinikk. Vi har tett samarbeid med kommunene i opptaksområdet og med klinikkens øvrige avdelinger. 

Akuttseksjonen har to team som begge er sammensatt av ulike yrkesgrupper; team poliklinikk og team døgn. Vi benytter elementer av basal eksponeringsterapi (BET), aksept og forpliktelses terapi (ACT), samt kognitiv terapi. Det er fordypningsmuligheter i kortidsintervensjon døgn og akuttambulant psykiatri.

Fast ansatt LIS inngår i rotasjonsordning i Vestre Viken, slik at det er mulig å ta hele spesialiseringen i foretaket eller i PHR-klinikken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken, har vi samarbeidsavtale med andre utdanningsvirksomheter/helseforetak.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsforløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste, inngås ved ansettelse. Dette er en del av arbeidsavtalen.  

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinisk vurdering av behov før evt innleggelser
 • Behandlingsforløp under innleggelser
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Ansvar for somatisk oppfølging av inneliggende pasienter
 • Poliklinisk oppfølging i etterkant av innleggelser 
 • Veiledning og undervisning
 • Samarbeid med familie, nettverk, kommunale tjenester og andre 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Lege i spesialisering 2/3 (gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning)
 • Gode norskkunnskaper 
 • Behersker IKT som dokumentasjonsverktøy, gjerne erfaring i bruk av DIPS
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsevern 

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe i tverrfaglig team, du kan jobbe selvstendig og tar ansvar
 • Du er opptatt av å videreutvikle deg som fagperson og terapeut, og du liker å formidle det du kan til andre
 • Du er raus og respektfull i møte med pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Du verdsetter andres kompetanse og erfaringer og kan engasjere deg i faglige og etiske refleksjoner
 • Du er initiativrik og kan se muligheter utenfor egne ansvarsområder 
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr:

 • God kollegastøtte og et trivelig arbeidsmiljø
 • Stort fagmiljø og samarbeid på tvers av enheter internt og eksternt 
 • Gode muligheter for faglig utvikling, undervisning og veiledning 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver