Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 3, Ortopedi

Offentlig forvaltning

Spesialitet: Ortopedi.

Sykehuset i Vestfold dekker et befolkningsgrunnlag på om lag 230.000. Ortopedisk seksjon er lokalisert både i Tønsberg og Larvik. Seksjonen disponerer en sengepost i Tønsberg og én sengepost i Larvik med til sammen 36 senger. Det er knyttet 13 LiS stillinger,18 overlegestillinger og 3 seniorstillinger til seksjonen.

I Larvik opereres ca 2000 dagkirurgiske inngrep og ca. 900 elektive inngrep i året med hovedfokus på hofte og kneprotesekirurgi samt ryggkirurgi. I Tønsberg er det aktivitet innenfor traumatologi og elektiv ortopedi. Vi har tilsammen ca. 3500 avdelingsopphold. Vi har poliklinisk virksomhet både i Tønsberg og Larvik med til sammen ca 24 000 konsultasjoner. I Tønsberg har seksjonen nylig flyttet inn i ny sengepost og poliklinikk med moderne lokaler. 

Det må påregnes arbeid på alle seksjonens lokasjoner.

Vi har ledig:

2 x fast 100 % stilling.

2 x 100 % vikariat i 6-8 mnd med mulighet for forlengelse.

For de faste stillingene er oppstart  01.12.22 eller etter nærmere avtale med seksjonsleder. 

For vikariatene er oppstart etter nærmere avtale med seksjonsleder.

Dersom stillingen besettes av intern søker, blir øvrige søkere vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning.

Arbeidsoppgaver:

 • Ved siden av generell ortopedisk virksomhet har vi spissfunksjoner innenfor traumatologi, håndkirurgi, bak- og forfotskirurgi, hofte-og kneprotesekirurgi inkludert revisjoner, ryggkirurgi og arthroscopisk kirurgi.
 • Seksjonen i Tønsberg tar seg av amputasjoner og har en stor enhet som behandler bløtdelsinfeksjoner inklusive diabetesfot.
 • Vi har et tverrfaglig samarbeid med fysikalsk avdeling, spesielt innenfor barneføtter og håndkirurgi.

Kvalifikasjoner:

 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er:
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Samarbeidsvillig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i nye moderne lokaler
 • En trygg arbeidsplass med høyt faglig nivå og et utviklende arbeidsmiljø
 • Godt, kollegialt arbeidsmiljø og inkluderende arbeidskollegaer
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.