Detaljer


Lege i spesialisering

Ved avdelingen er det ledig 1-2 vikariater som lege i spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin. Oppstart 01.01.2020.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin inkluderer Blodbanken i Oslo, og den er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Det arbeider til en hver tid om lag 300 personer innenfor de tre hovedområdene medisinsk service, forskning og undervisning, ca. 200 personer innen medisinsk service og 100 innen forskning.

Arbeidsoppgaver
Avdelingen har lands-, region- og områdefunksjoner innen immunologi og transfusjonsmedisin, i tillegg til stor forskningsvirksomhet. Den som tilsettes kan forvente å tjenestegjøre ved avdelingens rutineseksjoner, samt delta i transfusjonsmedisinsk primærvaktordning for LIS. Det forventes også deltagelse i forsknings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner
  • Stillingen krever norsk offentlig godkjent autorisasjon som lege og søkere må som utgangspunkt ha gjennomført og fått godkjent turnustjeneste/LIS1 i Norge.
  • Det vil bli lagt vekt på vitenskapelig kompetanse (doktorgrad), samt relevant erfaring innen klinisk praksis og laboratoriemedisin.
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
Personlige egenskaper
  • Vi ser etter en fleksibel person med gode fagkunnskaper og samarbeidsevner.
Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring

    Kun elektroniske søknader via WebCruiter kommer til vurdering.