Detaljer


Lege i spesialisering

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 8 500 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 600 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Hedmark og Oppland.

BUP Gjøvik –er en poliklinisk enhet med klinikker på Gjøvik, Valdres og Gran. Vi har 45 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Oppland.
BUP Gjøvik har åtte legestillinger, 5 overleger og 3 LIS.

Poliklinikken har etablert sped- og småbarnsteam og ambulant tjenester. Bup Gjøvik har et høyt faglig nivå – og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

BUP Oppland, Poliklinikk Gjøvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering. Tiltredelse 01.01.20.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsområdene vil være utredning og behandling av barn/unge og deres familier, veiledning og konsultasjonsoppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Lege med autorisasjon.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.
Vi tilbyr
 • Et inspirerende, travelt og trivelig miljø
 • Stillingen som LIS er godkjent med inntil 3 års tellende tjeneste i henhold til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.
 • Tjenesten er godkjent med inntil 24 mnd. til spesialiteten i voksenpsykiatri
 • Sykehuset Innlandet HF vil legge til rette for annen nødvendig tjeneste på vei mot spesialiteten
 • Poliklinikken har samarbeidet med Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (R-BUP) når det gjelder videreutdanningsprogram.
 • Det er gode rammer for terapiutdanning.
 • Ansettelse skjer iht.gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.