Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2-3

Offentlig forvaltning

Øyeavdelingen i Elverum og Lillehammer er administrativ sammenslått. Elverum er hovedsenter for øyefaget i Sykehuset Innlandet. Øyeavdelingen Elverum har 7 overleger og 4 utdanningsstillinger. Øyeavdelingen Lillehammer har 4 overleger og 2 LIS stillinger. Begge avdelinger har stor operativ og poliklinisk virksomhet, et godt faglig nivå, hensiktsmessig utstyr og et godt arbeidsmiljø.

Øyeavdelingen i Elverum har nå 1 ledig fast stiling for lege i spesialisering 2-3 innen oftalmologi. Nødvendig tilleggstjenester ved OUS eller ved andre universitetssykehus kan avtales.

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt ut fra den søkermasse som foreligger. 

Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med poliklinikk og vaktarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes vil delta i avdelingens interundervisning
 • Dokumentert tjeneste i oftalmologi vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.