Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering 2/3 

Offentlig forvaltning

Det lyses ut 1 fast stilling som LIS 2/3 innen kardiologi/gastroenterologi/generell indremedisin ved Medisin øvre Telemark. 

Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling. 
Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet.Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44 000.
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av søkerne som foreligger.

Oppstart etter avtale med avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver:

Generell indremedisin:

 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet
 • Etter hvert poliklinikk ved klinikkens seksjoner (hjerte, nyre, lunge, gastro, hematologi og infeksjonsmedisin)
 • Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning  
 • Veiledning av LIS 1   

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • Erfaring og interesse for akuttmedisin vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Læringsmål innenfor generell indremedisin. Læringsmål for Lis 2/3 i stor grad innenfor gastro/hjerte/lunge, samt nyre og hematologi. Samarbeid med Skien må påregnes.
 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og forskning
 • Varierte arbeidsoppgaver og god tilgang til prosedyrelæring
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og hematologi. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Egen veileder
 • Kurs og fordypningsdager
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP