Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialiseing

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand tilbyr fullt utdanningsløp i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med to vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14-delt og 11-delt arbeidsplan. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. Avdelingen kan tilby fullt utdanningsløp for lungesykdommer og indremedisin. For øvrige fag har vi avtale med OUS for sentral tjeneste

Vi har ledig 100 % fast stilling som lege i spesialisering 2/3 i spesialiteten indremedisin. Tiltredelse 01.07.23.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Søker må ha norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste, og må beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CT og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder om du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon og godkjent LiS1-tjeneste
  • Beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr:

  • God oppfølging/utdanning for lege i spesialisering.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.