Detaljer

 • Bedrift
  Tokke kommune
 • Søknadsfrist
  12.05.2019
 • Sted:
  DALEN
 • Type arbeid:
  Helsepersonell
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TELEMARK
 • Arbeidssted:
  Tokke
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  10
 • karriere-kode:
  1629627
 • Se her for andre jobber fra Tokke kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten

Tokke kommune fortsetter å utvikle helse og omsorgstenestane.
Vi søkjer nå etter nye kollegaer i fleire av våre avdelingar.
Er du interessert i å vera med på å utvikla tenestane våre?
Då er du kanskje vår nye kollega!

Helseavdelinga lyser ut fyljande stillingar:

 • 100 % fast stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga.

Søkjar må ha minimum helsefaglig utdanning frå høgskule/universitet minimum på bachelor-nivå, fortrinnsvis med formalisert leiarkompetanse og relevant leiarerfaring. ID 618

 • 100 % fast stilling som helsesjukepleiar (Helsesøster). ID 619
 • 100 % vikarstilling som fysioterapeut frå dags dato frem til og med mai 2020. ID 620

Tokke helsesenter – institusjon lyser ut fyljande stillingar:

 • 3 x 100 % fast stilling som offentleg godkjent sjukepleiar. ID 624
 • 100 % fast stilling som fagarbeidar ID 625 og 17,7 % helgestilling som fagarbeidar. ID 626

Personale på Tokke helsesenter arbeider i årsturnus, dette gjer at ein kan lage seg ynskjeturnus for eit heilt år.

Heimetenesta lyser ut fyljande stillingar:

 • 100 % fast stilling som fagarbeidar ID 621 og 2 helgestillingar 17,37% som fagarbeidar ID 622 , gjerne med vidareutdanning innafor rus og psykisk helse (Desse stillingane er i hovudsak knytt til ei spesifikk brukar).
 • 100 % vikarstilling som offentleg godkjent sjukepleiar i vikarbank frå dags dato til og med mars 2020. ID 623

Tokke kommune skal også utvikle dagaktivitetsavdelinga og søkjer difor etter

 • 100 % prosjektstilling som offentleg godkjent sjukepleiar/vernepleiar gjerne med vidareutdanning innafor demens, rehabilitering eller geriatri. ID 627
 • 50 % prosjekt stilling som fagarbeidar, gjerne med vidareutdanning innafor demens eller rehabilitering. ID 628

Begge stillingane innberer helgearbeid i avdeling og strekker seg frå dags dato til mai 2020, med moglegheit til forlengelse.
Offentleg godkjent sjukepleiar i Tokke kommune har lønn etter lokal lønnsstige med startlønn på kr. 406.700.

Tokke kommune er behjelpeleg til å skaffe bustad.
Ved intern omrokkering kan andre stillinger bli ledige.

For ytterlegare opplysingar om stillingane sjå kommunen sine heimesider www.tokke.kommune.no

Søknadsfrist: 12. mai 2019

Velkommen med din søknad!