Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

LEDIGE STILLINGAR

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å vidareutvikle dei naturlege ressursane i regionen. IHM er sertifisert etter ISO-9001/14001 og OHSAS-18001.

LEDIGE STILLINGAR:

  • Sjåfør 100% fast stilling
  • Driftsmedarbeidar 100% stilling (vikariat)
  • Administrasjonsmedarbeidar 60% stilling (vikariat)
  • Vikarar/ringevikarar

Viser til IHM si heimeside for meir informasjon og fullstendig utlysingstekst.

Tlf. 56 52 99 00 www.ihm.no