Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ledig vikariat som psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatri InnlandetEnhet For Akutt, Sanderud

Offentlig forvaltning

BUP Enhet For Akutt ligger på Sanderud Sykehus like i nærheten av Hamar. Enheten har 8 døgnplasser for ungdom opp til 18 år. Enheten er den eneste akuttenheten i BUP Innlandet, og får ungdommer fra hele fylket. Enheten tar i mot ungdommer hele døgnet, men får bistand fra vaktlinjen i voksenpsykiatrien ved mottak på kveld/helg og helligdager. Dette fordi vi ikke har noen egen vaktlinje. Enheten får inn ungdommer med alle typer diagnoser og problematikk.

Enheten er opptatt av pårørendearbeid og systemarbeid og samarbeider tett med ulike instanser.

Enheten samarbeider tett med de andre døgnenhetene og poliklinikkene i BUP Innlandet.

Enheten er opptatt av tverrfaglighet og behandlergruppen består av både overlege, psykologspesialister, LIS leger og psykolog. Miljøpersonalgruppen er også tverrfaglig og består av sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagog, pedagog, og alle disse faggruppene med og uten videreutdanning.

Arbeidsoppgaver:

Klinisk arbeid med et bredt spekter av psykiske lidelser

Mottak/Innkomst av pasienter, vurdering av pasienter som blir meldt til innleggelse, oppfølging av de inneliggende pasientene, og oppfølging av disse og deres pårørende sammen med de andre behandlerne og miljøpersonale.

Systemarbeid i forbindelse med pasientforløp. Samarbeid og veiledning til kommunale tjenester i pasientsaker.

Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten

Veiledning til pasienter, pårørende og kollegaer. 

Faglige drøftinger i team.

Deltakelse i kvalitetsutvikling.

Ivareta fortløpende dokumentasjon i journal .

Kvalifikasjoner:

 Norsk autorisasjon som psykolog (psykologer med norsk lisens kan også være kvalifisert til stillingen). 

Godkjenning som psykologspesialist, med klinisk spesialitet i arbeid med barn/ungdom innen psykisk helsevern er en fordel.

Erfaring med klinisk arbeid og behandling av barn, ungdom og familier.

Det er en fordel med erfaring fra tverrfaglig arbeid

Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter.

Må beherske norsk (evt. skandinavisk) godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Engasjement for arbeid med barn og unges psykiske helse
Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte og samarbeidsinstanser
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode evner til å jobbe selvstendig, i team, på en effektiv og strukturert måte. 
Interesse og engasjement for fagutvikling
Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid
Du liker å jobbe tverrfaglig, i et periodevis høyt tempo og bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø  
Du er fleksibel og løsningsorientert
Du må like akutt-arbeid og fokus.
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

Spennende og givende arbeidsoppgaver. 
En variert arbeidshverdag med mange dyktige kollegaer. 
Muligheten for faglig utvikling.
Godt arbeidsmiljø med engasjerte og løsningsorienterte kollegaer.
Lønn etter overenskomst
Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.