Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledig undervisningsstilling

Ledig undervisningsstilling

Fra februar 2019 blir det ledige vikariat ut skoleåret. Aktuelle fag er norsk, matematikk, entreprenørskap, historie og religion, men kombinasjon med andre fag kan også være aktuelt.

Den som ansettes må aktivt fremme skolens kristne formål. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4. Det kreves godkjent politiattest, jfr PSL § 4-3

I tillegg til faglige kvalifikasjoner er vi opptatt av at du:

• Bryr deg om elevene
• Er en tydelig klasseleder
• Evner å inspirere og motivere
• Behersker varierte pedagogiske metoder
• Tar initiativ og er fleksibel
• Vilje til å ta del i utviklingsarbeid
• Har gode digitale ferdigheter
• Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til skolens internat inngår i stillingen.

Søknad sendes i posten eller på mail til rektor@drottningborg.vgs.no senest innen 19.10.2018. Kontakt rektor Audun Raen på tlf 37 25 77 77 eller 45 66 54 22 for nærmere informasjon.