Detaljer

 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Bedrift
  Sør-Odal kommune
 • Sted:
  SKARNES
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  PhD
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  HEDMARK
 • Arbeidssted:
  SKARNES
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  644534

LEDIG NY FASTLEGEHJEMMEL- 0 LISTE

Sør- Odal kommune har 3 legesentre med til sammen 5 stabile mannlige fastleger og egen sykehjemslege. Kommunen har i dag for få ledige plasser på fastlegenes lister for å kunne gi innbyggere mulighet til valg av fastlege. Dessuten påpeker fylkesmannen at befolkningen skal ha mulighet til å velge mellom mannlig eller kvinnelig fastlege.

Ny fastlege er vedtatt lokalisert i Parken legesenter som i dag er solopraksis og veileder for turnuslege. Moderne lokaler i 1. etasje Parken kjøpesenter, Skarnes fra 2009 – ifm ny fastlege gjøres utvidelse av lokalene. Kommunen vil ikke akseptere nye solopraksiser.

Sør-Odal har interkommunal legevakt ( 37 000 innbyggere) utenfor ordinær arbeidstid lokalisert Kongsvinger (sykehusbyggget) – moderne lokaler med LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell.

CGM allmenn tilknyttet Norsk Helsenett benyttes som journalsystem og bruk av e-portal er startet opp.
Individuell avtale inngås med Sør-Odal kommune - forventet oppstart 1.3.2018. Kommunen gir honorar tilsvarende basistilskudd tilsvarende 500 listepasienter 1. halvår, uavkortet.

Søker må ha norsk autorisasjon, oppfylle nye kompetansekrav for leger i allmennpraksis, ha gode samarbeidsevner og gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søker som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi oppfordrer kvinnelige leger til å søke.

Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til:
Fastlege Arne Skogholt tlf: 95484039 eller kommunalsjef Toril Gundersen, e-post: toril.gundersen@sor-odal.kommune.no. eller ved å gå inn på http://www.sor- odal.kommune.no

Søknaden merkes med arkivsaksnummer:18/250
Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg

arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal
Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til

evt. intervju.
Søknadsfrist: 20.februar 2018

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingen kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. § 25.