Detaljer

 • Bedrift
  Helse Sør-øst RHF
 • Søknadsfrist
  15.10.2019
 • Sted:
  LØRENSKOG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  LØRENSKOG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2081832
 • Se her for andre jobber fra Helse Sør-øst RHF

Ledig 100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert Askim

100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i ØNH er ledig for overtakelse så snart som mulig. Praksisen er i dag lokalisert til Roald Amundsensgt. 16, Askim ØNH
 
Det drives i dag med mye hørselsutredning og høreapparattilpasning i praksisen, og denne profilen skal videreføres. Det er ansatt to audiografer i praksisen, og det vil bli ansatt ytterligere en.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtalen. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksisen er plassert i driftstilskuddsklasse 3.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Lorenz Selmer, telefon 69882066 eller spesialrådgiver Marit Folkestad, Enhet for somatikk og rehabilitering, marit.folkestad@helse-sorost.no, telefon 02411.  
   
  


Søknad sendes kun elektronisk via søknadsskjema i webcruiter. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.