• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793422
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Lederstøtte

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingen er i avdeling mestring og omsorg i bydel Østensjø. Hjemmetjenesten i Bydel Østensjø er organisert etter tillitsmodellen. Tjenesten vil bestå av totalt syv tverrfaglige team; ett team for alvorlig syke, ett innsatsteam og fem geografiske team. De geografiske teamene består av to selvstyrte arbeidslag. Hele hjemmetjenesten er samlokalisert i Skullerud næringspark. Den ledige stillingen er i et av de geografiske teamene, team 3. Lederstøtten skal bistå teamet og avlaste avdelingsleder med administrative oppgaver for å sikre god drift av teamet. Teamet vil bestå av sykepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeider, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandler og hjemmehjelp. Teamets hovedoppgave blir å skape trygge og helhetlige brukerreiser og tjeneste med fokus på hverdagsmestring og "hva er viktig for deg". Vårt mål er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfylte liv og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette kreves godt tverrfaglig samspill i teamet og tett samarbeid med lavterskeltilbudene og andre aktører i og utenfor bydelen.

Stillingen er dagstilling 37,5 t/uke.
Det må fremvises gyldig politiattest ved ansettelse.
Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

Administrative oppgaver innenfor økonomi-, regnskap- og personalarbeid, herunder:

 • Sikre grunnlag for økonomioppfølging
 • Sikre rapportering og kontroll av tjenesteproduksjon, tjenestekvalitet, med mer
 • Ha daglig oversikt over kapasitet på teamet og sikre samarbeid om effektiv ressursutnyttelse på tvers i tjenesten
 • Sikre bemanning i teamet i samarbeid med avdelingsleder og vikaravdelingen 
 • Gi støtte, råd og veiledning til brukere, pårørende, studenter og ansatte
 • Dele kompetanse med kolleger, øke kollegers kompetanse og mestring slik at det kommer brukergruppen til nytte
 • Utarbeide turnusplan for teamet                                                                                                                              
 • For øvrig utføre de oppgaver nærmeste overordnede pålegger

Kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Ønskelig med ledererfaring                                                                                                                               
 • Ønskelig  med erfaring med arbeids-og koordineringsansvar fra hjemmetjenesten 
 • Svært god IT-kompetanse, og med evne til å sette seg raskt inn i nye systemer
 • Erfaring med elektronisk turnusverktøy og fagsystem, fortrinnsvis GAT og Gerica
 • Mål- og resultatorientert
 • Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid   
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten     
 • Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper       
 • Norsk kunnskaper tilsvarende Bergentest C1  

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og motivert for å støtte avdelingsleder og teamet
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig
 • Evne til å se helhet og detaljer
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter                             
 • Ønsker å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø   
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å påvirke egen arbeidsdag
 • Tett samarbeid med avdelingsleder og lederstøtte i de ulike teamene
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnes i lønnstrinn 47 (kr 626 900) etter Oslo kommunes regulativ 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793422
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune