Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledende spesialsykepleier MTU

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken, OUS. Barneintensiv er en liten seksjon som behandler barn i alderen 0-18 år som krever intensiv - og/eller intermediær overvåkning. Eksempelvis medisinske tilstander som bronkiolitt, ketoacidose, barn med kramper, sepsis/meningitt, akutte forgiftninger mm. I tillegg er OUS Ullevål regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Dette medfører at seksjonen tar i mot barn som kommer inn i traumemottak og som videre vil kreve intensiv behandling/overvåkning. Det kan være komplekse skader etter fall-,sykkel-,ake-, ski-,trafikkulykker. Vi yter spesialisert intensivsykepleie som inkluderer avansert respiratorbehandling og NIV-behandling. Barneintensiv har spesialkompetanse innen tidlig rehabilitering til barn med traumatisk hodeskade. Familieperspektivet er sentralt hos oss og ivaretakelse av foreldre og søsken i krise er en viktig del av det daglige arbeidet.

Ledende spesialsykepleier MTU må kunne bidra til å bygge videre på et godt sosialt miljø ved seksjonen.
Arbeidstempoet vil tidvis være meget høyt, og den som innehar stillingen må kunne takle et høyt arbeidspress. Ledende spesialsykepleier MTU forventes å være en positiv bidragsyter til videreutvikling av seksjonen. Stillingen innebærer 50% MTU og 50% klinisk arbeid. Primært dagtid i ukedagene. 35.5 timers turnus løsning med arbeid 3. hver helg.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

 

Arbeidsoppgaver:

• Er plasert i linje til seksonsleder og inngår i seksjonens lederteam.
• Vil kunne få stedfortreder-funksjon for seksjonsleder.
• Deltar i kravspesifikasjon for innkjøp av MTU.
• Har ansvar for oppfølling av MTU.
• Har ansvar for opplæring / undervisning av MTU.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med videreutdanning til akutt og kritisk syke, fortrinnsvis intensivsykepleier/pediatrisk sykepleier.
 •  Relevant og bred klinisk erfaring med akutt og kritisk syke pasienter.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Du er engasjert og motivert
 •  Ansvarsbevisst
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er initiativrik, selvstendig og samarbeidsvillig
 •  Åpen for nye utfordringer
 • Du takler stress og hektiske situasjoner når det er nødvendig
 • Du har enve til og se helheten i sammenheng
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Interne og eksterne kurs
 •  Utfordrende og variert arbeid
 • Tett tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidspartnere.
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunns oppdrag