LANDBRUKSSJEF

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

Kommunen har en ambisjon om at Steinkjerlandbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk, og enheten har derfor også et ansvar for bidrag til utvikling av landbruket. Vi søker en utviklingsorientert landbrukssjef.

 

 

Om stillingen:

 • Lede enhetens personal i henhold til de styringssignalene som blir gitt fra politisk og administrativ ledelse
 • Forvalte tildelte økonomiske ressurser
 • Bidra til utvikling i kommunen med bakgrunn i enhetens ansvarsoppgaver
 • Bidra til arealforvaltning i kommunen, der jordvernet balanserer mot utviklingsbehov innenfor andre næringer og nødvendig infrastruktur
 • Bidra i kommunens klima- og miljøarbeid relatert til enhetens fagområder
 • Sikre enhetens kvalitetsarbeid i alle ledd
 • Saksbehandling for politisk styringsapparat
 • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver

 

 

Om deg:

 • Høyere utdanning og erfaring innen relevant fagområde 
 • Kan videreføre og utvikle et godt etablert lagspill i enheten og på tvers av enheter
 • Kan kommunisere godt og tydelig både mot publikum, mot politisk styringsapparat og internt i kommuneadministrasjonen
 • Opptatt av å gi kommunens innbyggere og næringsliv god service innenfor de rammene enheten til enhver tid har
 • Erfaring innen offentlig forvaltning er en fordel
 • Strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt


 

Søknadsfrist 5.oktober

 

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt teknisk sjef Gunvor Aursjø, tlf. 982 49 142 / Gunvor.Aursjo@steinkjer.kommune.no eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920 / hege@fremobemanning.no. 


 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.