Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lærling i ambulansefaget

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet har til enhver tid rundt 40 lærlinger i ambulansefaget fordelt i hele Innlandet fylke. Ambulansetjenesten har et høyt faglig fokus på utdanning av nye fagarbeidere og setter høye krav til sine lærlinger.
Sykehuset Innlandet har ambulansestasjoner fordelt i hele Innlandet fylke, fordeling av læreplass vil være i hele fylket.

Ved eventuell tilbud om tiltredelse vil du få tildelt en av våre læreplasser, uavhengig av nåværende bosted

Opptaksprosessen:
Aktuelle søkere kontaktes i slutten av februar.
Søknader med manglende dokumentering av kvalifikasjoner vil ikke bli vurdert. 
Kun søknader elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. 
Det arrangeres en felles opptaksdag for gjennomføring av fysiske tester. (Uke 10)
Det gjennomføres personlige intervju.
Det forventes at søkere som ønsker læreplass i Sykehuset Innlandet HF kan følge opptaksprosessen. 

Krav til fysisk test:
- Bårebæring ca 90 kg i 200 m.
- Stolbåre ca 85 kg, opp og ned trapp x 2
- HLR på voksen, 3x3 min.

Arbeidsoppgaver:

Læretiden er en variasjon mellom praktisk og teoretisk fagutvikling, med et høyt aktivitetsnivå.

 • Ambulanseoppdrag under veiledning, herunder undersøkelse, behandling, tiltak og observasjon av pasient. 
 • Faglig utvikling i form av e-læring, praktiske øvelser og teoretisk oppgaver.
 • Turnusarbeid etter gjeldende avtaleverk.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått VG1, Helse og Oppvekst
 • Bestått VG2, Ambulansefag
 • Bestått tverrfaglig eksamen ambulansefag
  Dokumentasjon på formelle krav er fullført eller underveis hvis ikke fremkommer av vitnemål, må vedlegges søknad
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne gjennom søknad. 
 • God orden og oppførsel, lite fravær i skole eller yrkeskarriere.
 • Svømmedyktig, bekreftes ved å oppgi det i søknadsteksten,  eller skjema utfylles hvis/når du kommer til fysisk opptaksdag.
 • Legeattest – ikke eldre enn 6 mnd. (Blanket IS-2569, førerkortgruppe 3) Må vedlegges i søknad.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Det skal oppgis minimum to eller flere referanser fra skole eller yrkeskarriere i søknaden. Må vedlegges søknad.
 • Det er ønskelig at søkeren innehar eller er nær ved ervervelse av førerkortklasse B.

Søknader med manglende dokumentering av kvalifikasjoner vil ikke bli vurdert. 

Personlige egenskaper:

 • God fysisk og psykisk form
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode holdninger til sosiale medier
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Ordenssans
 • Utadvendt
 • Være en god teamarbeider
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Effektiv

Vi tilbyr:

 • Læretid i et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Engasjert veileder og faglig leder
 • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og personalreglement