Detaljer

 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Bedrift
  Kvalsund kommune
 • Sted:
  KVALSUND
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk, Samisk, Engelsk
 • Fylke:
  FINNMARK
 • Arbeidssted:
  Kvalsund kommune
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  658970

Slettet

Denne jobbmuligheten er slettet og kan ikke lenger søkes på

Lærerstillinger i Kvalsund kommune

Slettet

I Kvalsund kommune er det to grunnskoler, Kvalsund skole som ligger i kommunesenteret Kvalsund og Kokelv Oppvekstsenter som ligger i bygda Kokelv. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå.


Kvalsund kommune er valgt ut som Språkkommune gjennom Udir´s satsing på språk, lesing og skriving i det helhetlige opplæringsløpet. Alle ansatte i barnehage og skole er pliktig til å delta i det pågående utviklingsarbeidet, der bruken av «språkløyper» er en vesentlig del av satsingen.

Faste stillinger, vikariater, hel- og deltidsstillinger:

Kvalsund skole:
Kvalsund skole er en få-delt barne-og ungdomsskole med ca.80 elever og 20 ansatte. Det er tilknyttet SFO til skolen. Det vil være ønskelig at en kan undervise 1.-10. trinn og det kan være aktuelt med kontaktlæreransvar.
Rektor: Anne Karin Østensen, tlf.:95 87 81 73.

Ved Kvalsund skole har vi ledig et antall undervisningsstillinger med følgende fagbehov:

 • Matematikk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kunst og håndverk
 • Spansk
 • Musikk
 • Samisk
 • Spesialpedagogikk

Kokelv oppvekstsenter:
Kokelv oppvekstsenter er en fådelt barne- og ungdomsskole, 1.-10. trinn med 19 elever. Det er også tilknyttet barne-hage og SFO til oppvekstsenteret. Det vil være ønskelig at en kan undervise 1.-10. trinn og det kan være aktuelt med kontaktlæreransvar.
Rektor: Heidi Østensen, tlf.: 977 83 558.

Ved Kokelv oppvekstsenter har vi 1 ledig vikariat 100 % undervisningsstilling med følgende fagbehov:
• Musikk
• Mat og helse
• Naturfag
• Kunst og håndverk
• Samfunnsfag
• Norsk

Felles for samtlige undervisningsstillinger i Kvalsund kommune:
Kompetansekrav: Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1.
Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov. Begge våre skoler er fådelte skoler og erfaring fra slik undervisning er en fordel. Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av data.

Kulturskolen:

Deltidsstillinger. Disse kan kombineres med ordinære undervisningsstillinger i grunnskolen.
Vi ønsker å gi tilbud til kulturskoleelever innenfor følgende områder:

 • Billedkunst
 • Teater/drama
 • Instrumentopplæring
 • Sang

Stillingene i kulturskolen utgjør til sammen ca. 40 %. Tilbudet blir gitt på ettermiddagstid.

Generelle kvalifikasjonskrav for samtlige stillinger:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vedkommende må kunne jobbe i team.
 • Evne til å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolene.
 • Erfaring med tydelig og klar klasseledelse.
Det må komme klart fram i søknaden hvilken skole det søkes, hvilket hovedtrinn, samt om stilling som kontaktlærer og/eller en eventuell deltidsstilling kan være av interesse.
Søker må oppgi minst to referanser fra nærmeste leder. Referansene må være av nyere dato.
 
Vi tilbyr:

Kvalsund kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift og vi tilbyr pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter på inntil 50 % av flyttekostnadene, etter kommunale regler mot bindingstid (gjelder for fast tilsetting).
Kvalsund kommune kan være behjelpelig med å finne bolig. For personer bosatt i Finnmark gis bl.a. skattelette og nedskriving av studielån. Se www.tiltakssonen.no

Søknadsprosess:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju (personlig oppmøte eller pr. Skype). Kopier av vitnemål og attester må kunne framskaffes da de vil bli etterspurt før tilsetting. Tilsettingene gjelder fra 1.8.2018. Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.
Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges iht. Opplæringsloven § 10-9. 
Fast tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til skolens rektor eller til oppvekst- og kultursjef Turid Pedersen, tlf.:95 42 61 95, e-post: turid.pedersen@kvalsund.kommune.no

Søknad:

Kvalsund kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Dette betyr at kun søknader sendt via www.jobbnorge.no vil bli tatt i betraktning.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort iht.til offentlighetsloven § 25.
Søknadsfrist 4.3.2018.