Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

TROMSØ KOMMUNE

Lærer

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Elevene våre ønsker seg lærere som lytter, anerkjenner og handler.

Nå har vi ledig et vikariat som lærer inntil 100% stilling med varighet ut skoleåret 2022-2023. 

På Stakkevollan skole ønsker vi lærere som har gode ferdigheter i klasseledelse og relasjonsbygging. Vi ønsker deg som har interesse for barn med ulike muligheter og utfordringer, og som er opptatt av både faglig og personlig utvikling hos elevene. Stakkevollan skole er en trygg arbeidsplass, med et stabilt og utviklingsorientert personale. Hos oss er samarbeid og fleksibilitet viktig. 

OMNI og læringsmiljø, klasseledelse samt arbeid med Fagfornyelsen og Tromsøskolen i utvikling (TiU) er viktig i vårt utviklingsarbeid. Helhetlig skoledag med barnet i fokus, der alle ansatte ser på alle elever som våre elever og tar et felles ansvar for disse. Vi ønsker at Stakkevollan skole skal være en lærende skole som legger til rette for at elever og ansatte skal delta i ulike praksisfellesskap og oppleve læring og utvikling i samhandling med alle. 

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning 1. - 7. trinn.
 • Planlegge og gjennomføre god undervisning.
 • Samarbeid på trinn, i team og i hele personalet.
 • Samarbeid med foreldre og andre aktører.
 • Deltakelse i felles utviklingsarbeid.
 • Oppfølging av elever og gruppe av elever.
 • Stillingene kan bli tillagt kontaktlærer funksjon.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse iht. gjeldende kompetansekrav.
 • Undervisningskompetanse i matematikk, engelsk, naturfag og- eller praktisk-estetiske fag er en fordel.
 • Spesialpedagogisk kompetanse er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • En tydelig klasseleder med stort fokus på elevenes læringsmiljø.
 • Det er nødvendig med gode samarbeidsevner og fleksibilitet i samarbeid med elever, foresatte og kollegaer.
 • Vi ønsker deg med stort engasjement i det kollektive profesjonsfellesskapet om utvikling av skolens kollektive kultur og arbeidsmiljø.
 • Kompetanse i å håndtere ulike mennesketyper og situasjoner som oppstår.
 • Har et positivt elevsyn og er en tydelig og varm læringsleder.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

Vi tilbyr:

 • Verdens beste elever i et unikt mangfold av språk og kulturer.
 • En organisasjon med godt etablerte tradisjoner.
 • Meningsfullt arbeid i et godt og ivaretagende arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Et fagmiljø som alltid ser etter nye muligheter og har innfallsvinkler for utvikling.
 • Som lærer hos oss blir du utfordret og vil være en aktiv deltaker på arbeidslaget vårt.
 • Gjennom vårt skolebaserte utviklingsarbeid blir du med på å sikre et kollektivt og inkluderende skole- og læringsmiljø ved skolen vår.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. 
 • For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden. 
 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
 • Vi vurderer søknader fortløpende.
 • 2-3 referanser registreres ved søknad i Webcruiter før intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.